The global biogeography of soil priming effect intensity

Chengjie Ren, Fei Mo, Zhenghu Zhou, Felipe Bastida, Manuel Delgado-Baquerizo, Jieying Wang, Xinyi Zhang, Yiqi Luo, Timothy J. Griffis, Xinhui Han, Gehong Wei, Jun Wang, Zekun Zhong, Yongzhong Feng, Guangxin Ren, Xiaojiao Wang, Kailiang Yu, Fazhu Zhao, Gaihe Yang, Fenghui Yuan

Research output: Contribution to journalArticlepeer-review

20 Scopus citations

Fingerprint

Dive into the research topics of 'The global biogeography of soil priming effect intensity'. Together they form a unique fingerprint.

Agricultural and Biological Sciences

Immunology and Microbiology

Keyphrases