Long-term nitrogen deposition enhances microbial capacities in soil carbon stabilization but reduces network complexity

 • Xingyu Ma (Creator)
 • Tengxu Wang (Creator)
 • Zhou Shi (Creator)
 • Nona R. Chiariello (Creator)
 • Kathryn M. Docherty (Creator)
 • Christopher B. Field (Creator)
 • Jessica Gutknecht (Creator)
 • Qun Gao (Creator)
 • Yunfu Gu (Creator)
 • Xue Guo (Creator)
 • Bruce A. Hungate (Creator)
 • Jiesi Lei (Creator)
 • Audrey Niboyet (Creator)
 • Xavier Le Roux (Creator)
 • Mengting Yuan (Creator)
 • Tong Yuan (Creator)
 • Jizhong Zhou (Creator)
 • Yunfeng Yang (Creator)

Dataset

Search results